Едно и също зарядно за всички мобилни телефони в Китай

Много пари ще бъдат спестени по целия свят, ако приетата от Китай мярка прекрачи границите.

Китай реши да стандартизира мобилните зарядни устройства, така че сега същото зарядно да е валидно за всеки тип мобилни телефони. Според China Mobile Communications Corp до 306 милиона долара годишно (това е нищо) ще спестят тази мярка за китайските производители.

Вече бихме могли да научим други държави от изток.

Дял none:  Подвижен Забавление Наука 

Интересни Статии

add
close