Един чип за WiFi, Bluetooth и FM радио

Ние знаехме, че интеграцията на чипове е един от пътищата, които следват производителите. И Broadcom вече има преднина.

Компанията обяви, че е интегрирана в един WiFi чип IEEE 802.11a / b / g, Bluetooth 2.0 с надстройка до 2.1 и FM радио. BCM4325 е 65 нанометров чип, с 40% по-малко консумация на енергия в сравнение с други подобни конкурентни решения и минимален размер.

BCM4325 използва технологията BroadRange, за да осигури стабилността на WiFi свързаността и InConcert технологията, за да позволи съвместното съществуване между WiFi и Bluetooth, тъй като и двете работят на честота 2.4 GHz и споделят една и съща антенна система.

FM радио приемникът поддържа европейска (RDS) и американска (RBDS) радио система. Чипът вече се предоставя на клиентите за първите тестове и се очаква скоро да ги имаме в нашите терминали, постигайки, наред с други неща, намаляване на размера и по-ниско потребление, в допълнение към последващото намаляване на цена.

Дял none:  Забавление Нашият Избор Анализ 

Интересни Статии

add
close